Frøken regnvejr (2015)

Af Sophus Claussen

Digteren Sophus Claussen var blot 25 år, da han skrev Frøken Regnvejr. Stykket var færdigt i foråret 1890, men først fire år senere blev det udgivet i tidsskriftet Tilskueren. Senere samme år udkom det i bogform sammen med en prosafortælling: Unge Bander.
Frøken Regnvejr betog Claussens venner med sine både muntre og sørgmuntre replikker om kærlighedens veje og vildveje. Handlingen er enkel: To unge studenter og deres kammerat er på sommerophold i den fiktive jyske købstad Åsum. Her møder de tre piger. Den ene af dem, Caty, er forlovet med studenten Mikal, en vordende digter, som med hans egne ord endnu er uden værker og vers. Caty og hendes to kusiner Laura og Wilhelmine, går ture i sommernatten sammen med de tre unge mænd. De flirter, kommer på kant og finder atter sammen.

I december 1894 besluttede Willumsen, Carl Nielsen og Claussen, der et par år tidligere havde fundet sammen i Paris, at opføre stykket som en marionetforestilling. Willumsen byggede en miniaturescene og udformede dukkerne, maleren Harald Slott-Møller malede fortæppet, Carl Nielsen stod for musikken. Ved opførelsen medvirkede desuden Anne-Marie Carl Nielsen, ægteparret Slott-Møller og kunstkritikerne Emil Hannover og Charles Been. Rollen som Caty tilfaldt Karen Topsøe, som Sophus Claussen havde forelsket sig håbløst i under sit ophold i Paris. Stykket blev opført flere gange, blandt andet i hjemmet hos Sophus Claussens far, folketingsmanden Rasmus Claussen.

 


Der skulle gå mange år, før stykket blev offentlig opført. Det skete som hørespil i Statsradiofonien den 23. august 1946. Mikal og Caty blev spillet af Mogens Wieth og Karin Nellemose, de to andre mandlige roller af Palle Huld og Søren Weiss. Catys kusiner var Inga Thessen og Mette von Kohl, hendes mor Adelheid Nissen og fortælleren Bjørn Watt-Boolsen. Desværre er den godt en time lange udsendelse ikke bevaret i DR’s arkiv.

 

 

For at markere 150-året for både Sophus Claussens og Carl Nielsens fødsel besluttede Victor Petersens Willumsen-samling på Herregården Odden at prøve at genopføre uddrag af Frøken Regnvejr som marionetteater. Det viste sig vanskeligere end ventet at finde historisk materiale om forestillingen. Carl Nielsen-forskeren Niels Krabbe oplyste, at ingen af Nielsens manuskripter er betegnet Frøken Regnvejr. Det er dog naturligt, at hans ”5 klaverstykker” fra 1890 danner det musikalske indslag. Det kan de også have gjort ved marionetforestillingen. Heller ikke fra Willumsens hånd er der bevaret skitser til teater eller dukker – hverken på Odden eller i Willumsen-museet i Frederikssund. Men et udsnit af hans billede på Odden med titlen ”I den bløde, den farverige sommernat” fra 1913 danner et ideelt bagtæppe for det meste af spillets gang.

Instruktion: Jørgen Bing og Asta Fog Larsen