Woyzeck (1987)

Georg Büchner

Woyzeck med de storladne fornavne Frederik Franz Johan, er soldat og dermed "nederste trin på den menneskelige rangstige".

Han har et barn med sin kæreste Marie, og da soldatens sold ikke rækker til at forsørge dem alle, må han tjene ekstra penge. Han barberer sin kaptajn og er forsøgsobjekt for doktoren, som kræver, at han udelukkende lever af ærter. Fysisk og psykisk presset og ude af balance får han forfølgelsesvanvid og begynder at høre stemmer. Ingen prøver at forstå. Han stemples blot som ubegavet, umoralsk og gal.

Da Marie til sidst også svigter ham, må han i desperation - for ikke også at miste hende - slå hende ihjel.

Vel er trekantdramaet i Woyzeck en barsk historie i sig selv, men det mest uhyggelige ved stykket er dog, at det taler direkte til det moderne menneske om velkendte menneskelige og sociale problemer.

Büchner viser os Woyzeck som en marionet, der styres af magthaverne ved hjælp af samfundssystemets usynlige, men stærke tråde. Han lader magthaverne klæde sig af i deres ophøjede stupiditet. På trods af den dybe sociale indignation, idealiserer han ikke de undertrykte. Han engagerer sig i deres skæbne, men bruger dem ikke som talerør for et politisk budskab. Han stiller snarere spørgsmål ved, i hvilken grad mennesket har en fri vilje.Oversættelse og bearbejdelse: Ole Dan Larsen

Dukker: Denise Bindeballe

Scenografi: Joan Philip

Medvirkende: Mette Agerskov, Denise Bindeballe, Viggo Bindeballe, Karin Christensen, Rita Helbo, Lars Korsbæk Jensen, Lissi Korsbæk Jensen, Olga Krogh, Asta Fog Larsen, Ole Dan Larsen, Jørgen Laurit- zen, Runa Lauritzen, Grete Holdt Madsen, Ingrid Madsen, Else Marie Nielsen, Søren Steen Nielsen, John Overgaard, Joan Philip